O projekcie

Layer_109

Partnerzy

Zobacz listę partnerów

Uniwersytet Szczeciński

Partner projektu
https://usz.edu.pl
us

Uniwersytet Szczeciński został utworzony na mocy ustawy sejmowej z lipca 1984 roku z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Swoją działalność rozpoczął w roku akademickim 1985/86, rozwijając dynamicznie powojenną tradycję akademicką oraz pełniąc ważną rolę kulturotwórczą w mieście i w regionie.

 

To obecnie największa na Pomorzu Zachodnim, zatrudniająca około 1100 nauczycieli akademickich i ponad 800 pracowników administracyjnych uczelnia wyższa.

 

Rozwojowi naukowemu i infrastrukturalnemu uczelni stale towarzyszył wzrost liczby studentów, obecnie około 14 000, dla których stale doskonalona jest oferta dydaktyczna i przygotowywane wciąż nowe kierunki kształcenia (obecnie około 70 kierunków studiów, prowadzonych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym).

 

Studenci uczestniczą w pracach 160 kół naukowych i wydają swoje czasopisma. Na uczelni działają m.in.: teatr akademicki, chór, Strefa Kultury Studenckiej, Akademicki Związek Sportowców, NZS, AIESEC oraz ELSA.

 

Do wielu atutów studiowania na US należy dodać także możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej i jej 8 filii. Znajduje się tam ponad milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy wydawnictw zwartych, ciągłych i specjalnych.

 

Elementem stale rozwijanej współpracy z zagranicą jest aktywne (od 1998 roku) uczestnictwo w programie Erasmus, w którego ramach partnerami US jest blisko 196 uczelni z 24 krajów, także pozaeuropejskich.

 

Dzięki realizacji w ostatnich latach coraz liczniejszych projektów, w tym o wymiarze społecznym, na sumę 200 mln zł − doskonalona jest baza naukowa i infrastrukturalna, która umożliwia współpracę z otoczeniem gospodarczym oraz innymi jednostkami badawczymi w kraju i za granicą.

Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot, Poland

Napisz do nas:

kontakt@ecudo.pl

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia