O projekcie

Layer_109

O projekcie

Projekt eCUDO tworzy konsorcjum partnerów Projektu. Są to jednostki badawcze, instytuty naukowe i uczelnie wyższe, których działalność naukowa skupia się na obszarze wiedzy dotyczącej mórz i oceanów.

W toku działalności naukowej instytucje partnerów zgromadziły ogromną liczbę danych. Genezą projektu było pragnienie udostępnienie tych zasobów szerokiej rzeszy zainteresowanych, nie tylko tych z sektora naukowego i przemysłowego, ale również zwykłym obywatelom zainteresowanym tematyką oceanograficzną. Efektem tej idei jest przygotowana przez nas baza danych, obejmującą jak najszersze spektrum informacji na temat środowiska Bałtyku i innych obszarów morskich. Mamy nadzieję, że ta baza danych, wraz z dedykowanymi narzędziami eksploracji, przysłuży się gospodarce w zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich, a także pozytywnie wpłynie na rozwój świadomości przyrodniczej i wrażliwości ekologicznej wśród odbiorców.

shutterstock_376700200

Komitet sterujący

Przewodnicząca i członek Komitetu Sterującego

dr hab. inż. Mirosława Ostrowska

Instytut Oceanologii

Polskiej Akademii Nauk

ostra@iopan.pl

Członkowie Komitetu Sterującego

mgr Lena Szymanek

Morski Instytut Rybacki -

Państwowy Instytut Badawczy

lszymanek@mir.gdynia.pl 

dr hab. Mirosław Darecki

Instytut Oceanologii 

Polskiej Akademii Nauk

darecki@iopan.pl

mgr inż. Michał Wójcik

Instytut Morski

Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

michal.wojcik@im.umg.edu.pl

mgr Iwona Szałucka

Instytut Morski

Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

iszalucka@im.umg.edu.pl

dr Adam Woźniczka

Morski Instytut Rybacki -

Państwowy Instytut Badawczy

awozniczka@mir.gdynia.pl

dr Urszula Pączek

Państwowy Instytut Geologiczny -

Państwowy Instytut Badawczy

upac@pgi.gov.pl

mgr Wojciech Paciura

Państwowy Instytut Geologiczny -

Państwowy Instytut Badawczy

wpac@pgi.gov.pl

prof. dr hab. Adam Krężel

Uniwersytet Gdański

oceak@ug.edu.pl

dr hab. Witold Cieślikiewicz, prof.UG

Uniwersytet Gdański

witold.cieslikiewicz@ug.edu.pl

dr Andrzej Giza

Uniwersytet Szczeciński

andrzej.giza@usz.edu.pl

dr hab. Dariusz Ficek, prof. AP

Akademia Pomorska w Słupsku

dariusz.ficek@apsl.edu.pl

dr Tomasz Zapadka

Akademia Pomorska w Słupsku

tomasz.zapadka@apsl.edu.pl

Zespół projektowy

Kierownik projektu

mgr inż. Marcin Wichorowski

Instytut Oceanologii 

Polskiej Akademii Nauk

wichor@iopan.pl

Kierownik Zespołu ds. merytorycznej oceny jakości danych

dr Marek Zwierz

Instytut Oceanologii 

Polskiej Akademii Nauk

mzwierz@iopan.pl

Kierownik zespołu ds. rozwoju oprogramowania

mgr inż. Michał Wójcik

Instytut Morski

Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

michal.wojcik@im.umg.edu.pl

Główny konsultant i doradca merytoryczny

Prof. Jerzy Dera

Instytut Oceanologii 

Polskiej Akademii Nauk

dera@iopan.pl

Sekretarz naukowy

dr Joanna Potrykus

Instytut Oceanologii 

Polskiej Akademii Nauk

potrykus@iopan.pl

Oficer finansowy

mgr Justyna Lipska

Instytut Oceanologii 

Polskiej Akademii Nauk

jlipska@iopan.pl

Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot, Poland

Napisz do nas:

kontakt@ecudo.pl

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia