O projekcie

Layer_109

Problemy

PROBLEM SZCZEGÓŁOWY NR 1

Wąski zakres cyfrowego udostępniania zdigitalizowanych zasobów nauki (ZN) z zakresu oceanologii.

PROBLEM SZCZEGÓŁOWY NR 2

Niska jakość udostępnianych online zdigitalizowanych ZN z zakresu oceanologii

PROBLEM SZCZEGÓŁOWY NR 3

Ograniczone sposoby cyfrowego udostępniania zdigitalizowanych ZN z zakresu oceanologii

PROBLEM SZCZEGÓŁOWY NR 4

Ograniczone możliwości ponownego wykorzystania zdigitalizowanych ZN z zakresu oceanologii

PROBLEM SZCZEGÓŁOWY NR 5

Brak interoperacyjności oraz cyfrowej dostępności zdigitalizowanych ZN z zakresu oceanologii

PROBLEM SZCZEGÓŁOWY NR 6

Konieczność ciągłego podnoszenia kompetencji osób zaangażowanych w digitalizację, udostępnianie i ponowne wykorzystanie zasobów nauki z zakresu oceanologii

PROBLEM GŁÓWNY

BLOKADA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POTENCJAŁU (UŻYTECZNOŚCI) ZASOBÓW NAUKI Z ZAKRESU OCEANOLOGII SPOWODOWANA BRAKIEM ICH PEŁNEJ CYFROWEJ DOSTĘPNOŚCI

Zadania

Zadanie 1: Zadania merytoryczne

Zadanie 2: Promocja Projektu

Zadanie 3: Opracowanie projektu systemu

Zadanie 4: Ujednolicenie i wprowadzanie danych

Zadanie 5: Wytworzenie systemu

Zadanie 6: Integracja elementów systemu i zasilenie systemu danymi

Kamienie milowe

  1. Projekt systemu - informatyczny projekt tworzonego systemu, w szczególności są wyspecyfikowane API pomiędzy systemem centralnym a systemami sfederowanymi, ustalone formaty udostępnianych danych i metadanych oraz uzgodniona szczegółowa architektura systemu.
  2. Prace nad prototypem systemu eCUDO.pl – utworzony i uruchomiony prototyp systemu. Umożliwi to wprowadzenie zgłoszonych sugestii w ramach dalszej pracy nad projektem zgodnie z zasadami wytwarzania oprogramowania zorientowanego na użytkownika.
  3. Dostawy sprzętu do digitalizacji danych – zakończenie przetargów i dostaw sprzętu potrzebnego do digitalizacji analogowych zasobów nauki.
  4. Testy walidacyjne systemów sfederowanych – zakończenie prac nad systemami sfederowanymi w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie testów poprawności implementacji.
  5. Testy walidacyjne systemu centralnego – zakończenie prac nad systemem centralnym w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie testów poprawności implementacji.
  6. Testy integracyjne systemu eCUDO.pl – zakończenie testów sprawdzających poprawność komunikacji pomiędzy systemami sfederowanymi a systemem centralnym, w tym sprawdzenie poprawności przekazywania i udostępniania danych.
  7. Testy akceptacyjne systemu eCUDO.pl i analiza działania systemu udostępnionego użytkownikom docelowym – zakończenie testów realizowanych przez zespoły programistów oraz zakończenie zewnętrznych audytów bezpieczeństwa i WCAG w celu oddania systemu do użytkowania przez pierwszą grupę użytkowników (użytkownicy wewnętrzni).
  8. Wdrożenie eksploatacyjnej instancji systemu eCUDO.pl – przekazanie systemu z wprowadzonymi zasobami nauki deklarowanymi do udostępnienia w projekcie eCUDO.pl, do publicznego wykorzystania.

Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot, Poland

Napisz do nas:

kontakt@ecudo.pl

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia