O projekcie

Layer_109

Cel główny

Layer_111

Zwiększenie dostępności i użyteczności danych oceanograficznych. 

 

Działania instytucji publicznych jak również przedsiębiorstw komercyjnych wymagają posługiwania się rzetelnymi danymi. Projekt eCUDO ma na celu uruchomienie potencjału danych oceanograficznych, jakie zbierane są podczas monitoringów oraz badań naukowych realizowanych przez partnerów projektu. Wyniki tych obserwacji katalogowane są w przejrzystej i ogólnodostępnej bazie danych. Integracja i scentralizowanie zebranych danych danych zastąpi dotychczasowe złożone i niedoskonałe rozwiązania, które wymagają posługiwania się wieloma odrębnych systemami informatycznymi lub, opracowanymi na zamówienie, zindywidualizowanymi analizami eksperckimi.

Cele szczegółowe

Zwiększenie zakresu zdigitalizowanych zasobów nauki i ujednolicenie formatu udostępnionych danych.

Podniesienie jakości dostępu cyfrowo udostępnionych do zdigitalizowanych zasobów danych oceanograficznych nauki z zakresu oceanologii.

Zapewnienie odbiorcom różnorodnych sposobów dostępu do zdigitalizowanych zasobów nauki z zakresu oceanologii.

Zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania zdigitalizowanych danych z zakresu oceanologii.

Zapewnienie interoperacyjności oraz otwartego dostępu do udostępnianych zdigitalizowanych danych oceanograficznych.

Edukacja osób zaangażowanych zarówno w cyfrowe udostępnianie, jak i ponowne wykorzystanie zasobów nauki z zakresu oceanologii.

Realizacja celów nadrzędnych prowadzi do korzyści długofalowych:

  • budowanie polskiej gospodarki morskiej opartej na rzetelnej wiedzy,
  • budowanie społeczeństwa informacyjnego w Polsce,
  • eksploatacja Bałtyku przy zachowaniu jego jednoczesnej ochrony,
  • sprawne zarządzanie zasobami Bałtyku,
  • skuteczne wywiązywanie się ze zobowiązań dotyczących monitoringu Bałtyku,
  • wspieranie projektów, w tym B+R, poprzez wyeliminowanie konieczności zakupu danych dotyczących Bałtyku, co pozwoli skupić się na pomysłach innowacyjnego ich wykorzystania dla polskiej nauki, gospodarki i społeczeństwa,

  • rozwój gospodarki, konkurencyjności, rynku pracy i innowacyjności, umożliwiony poprzez szybki dostęp do informacji, pozwalający na realizację różnego rodzaju działań i inwestycji w strefie brzegowej oraz na obszarach morskich.

Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot, Poland

Napisz do nas:

kontakt@ecudo.pl

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia