O projekcie

Layer_109

Partnerzy

Zobacz listę partnerów

Uniwersytet Gdański

Partner projektu
https://ug.edu.pl
ug

Uniwersytet Gdański powstał w 1970 roku na podstawie decyzji Rady Ministrów, z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (założonej w 1945 jako Wyższa Szkoła Handlu Morskiego) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (założonej w 1946). Później włączył też w swoje struktury Wyższe Studium Nauczycielskie. Uniwersytet Gdański jest największą Uczelnią w regionie pomorskim. Obecnie na Uniwersytecie kształci się ponad 30 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na 11 różnych wydziałach.

 1. Wydział Biologii,
 2. Wydział Chemii,
 3. Wydział Ekonomiczny,
 4. Wydział Filologiczny,
 5. Wydział Historyczny,
 6. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki,
 7. Wydział Nauk Społecznych,
 8. Wydział Oceanografii i Geografii,
 9. Wydział Prawa i Administracji,
 10. Wydział Zarządzania,
 11. Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

 

Wiele kierunków takich jak biologia, biotechnologia, prawo, oceanografia, psychologia czy fizyka kwantowa jest zaliczanych do najlepszych w kraju. UG zatrudnia ponad 1700 pracowników naukowo-dydaktycznych.

 

Uczelnia prowadzi także badania naukowe, współpracując z podmiotami krajowymi oraz podmiotami zagranicznymi w ramach ponad setki umów. Ważnym elementem wspólnych działań jest realizacja projektów. Uczelnia posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów w ramach Programów Ramowych oraz Programu Horyzont 2020 – łącznie są to 73 projekty a w okresie od 2002 roku do września 2017 roku podpisano około 330 umów o dofinansowanie projektów europejskich i międzynarodowych.

 

Część działalności uczelni przebiega także w ramach współpracy z biznesem – powstają tu opinie, badania i ekspertyzy dla przedsiębiorców, a uczelnia pełni funkcje inkubatorów przedsiębiorczości dla rozwiązań z dziedzin takich jak biotechnologia, biologia i chemia.

 

Ponadto uczelnia dysponuje szeregiem jednostek ogólnouniwersyteckich, takich jak min. Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum Analiz i Ekspertyz UG, Biuro Zrządzania Projektami Rozwojowymi, Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej i inne.

Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot, Poland

Napisz do nas:

kontakt@ecudo.pl

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia