O projekcie

Layer_109

Partnerzy

Zobacz listę partnerów

Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Partner projektu
http://www.im.umg.edu.pl
um3

Instytut powstał w 1950 roku jako Morski Instytut Techniczny, w 1954 roku zmienił nazwę na Instytut Morski w Gdańsku. Początkowo był samodzielną jednostką naukowo-badawczą, podlegającą Ministerstwu Żeglugi i skupiającą się na badaniach związanych z budową okrętów,  portów i urządzeń portowych, a także metod i procesów technologicznych realizowanych w sektorze transportu morskiego. W kolejnych latach obszar zainteresowania Instytutu Morskiego ulegał rozszerzeniu obejmując kwestie: oceanografii, geoinżynierii, elektroniki morskiej i informatyki, czy zagadnień ekologii i ochrony środowiska, czemu towarzyszył rozwój kadry, bazy technicznej oraz wyposażenia, w szczególności floty statków badawczych. Potrzeby współczesnej gospodarki morskiej, w której strategiczne znaczenie zyskuje energetyka, otworzyły dla Instytutu Morskiego nowe obszary działań. Prace badawczo-rozwojowe realizowane są dla administracji rządowej, samorządowej i morskiej oraz dla przedsiębiorstw związanych z gospodarką morską i regionem nadmorskim.

 

W dniu 1 października 2019 roku decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytut został włączony w struktury Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Obecnie Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest kierowany przez Dyrektora, dr hab. Macieja Matczaka, prof. UMG. Dzieli się na sześć wyspecjalizowanych Zakładów, zajmujących się poszczególnymi obszarami działania Instytutu i różniących się wewnętrznymi formami organizacji. 

 

Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest jednostką interdyscyplinarną, a jego działalność ma bezpośredni wpływ przede wszystkim na rozwój szeroko rozumianej gospodarki morskiej. Instytut prowadzi przedinwestycyjne badania związane z bezpieczeństwem i ochroną środowiska wobec budowy morskich farm wiatrowych, układania podmorskich kabli i rurociągów, kolektorów sanitarnych, sztucznych raf, jak również badania ekologiczne morskich akwenów chronionych. Innowacyjne działania i badania Instytutu są prowadzone w zakresie oceanografii operacyjnej, oceanotechniki, hydrotechniki i inżynierii morskiej, zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi i planowania przestrzennego akwenów morskich oraz strefy przybrzeżnej. Do zadań Instytutu należy  monitorowanie i zapobieganie zagrożeniom na obszarze południowego Bałtyku w kontekście oddziaływania na środowisko żeglugi morskiej i śródlądowej, turystyki morskiej i przybrzeżnej. Wiąże się z tym monitoring zjawisk i procesów ciągłych oraz projektowanie i zarządzanie bazami danych, jak również wdrażanie  innowacyjnych morskich technologii badawczych i informacyjnych.

Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot, Poland

Napisz do nas:

kontakt@ecudo.pl

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia