O projekcie

Layer_109

Partnerzy

Zobacz listę partnerów

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

Partner projektu
https://www.mir.gdynia.pl
https://www.mir.gdynia.pl

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy jest kontynuatorem działalności Morskiego Laboratorium Badawczego na Helu, założonego w 1921 roku oraz stowarzyszenia Morski Instytut Badawczy, powstałego w roku 1928 w Warszawie. W 1949 roku doszło do formalnego wchłonięcia MLR przez MIR w Gdyni i utworzenia Morskiego Instytutu Rybackiego w obecnej postaci. W 2011 roku, decyzją rady Ministrów MIR zyskał status Państwowego Instytutu Badawczego.

 

Instytut jest odpowiedzialny na prowadzenie badań i doradztwo naukowe w zakresie bezpiecznej, zrównoważonej eksploatacji odnawialnych zasobów mórz (co obejmuje między innymi badania stanu zasobów odnawialnych, intensywności eksploatacji, planów zarządzania/ochrony). MIR-PIB prowadzi także badania dotyczące:

  • stanu i funkcjonowania ekosystemów morskich,
  • ocen oddziaływania na środowisko,
  • jakości i bezpieczeństwa żywności, technologii przetwórstwa,
  • ekonomicznej kondycji sektora połowowego i przetwórstwa,
  • blue growth,
  • planów zagospodarowania.

 

W struktury Instytutu wchodzą, poza siedzibą główną w Gdyni jest Stacja Badawcza w Świnoujściu, Zakład Sortowania i Oznaczania Planktonu w Szczecinie oraz Akwarium Gdyńskie.

Głównymi polami działania MIR-PIB jest działalność naukowa, innowacyjna, wdrożeniowa oraz edukacyjna. Misją MIR-PIB jest dostarczanie niezależnej, obiektywnej i aktualnej wiedzy opartej na prowadzonych pracach naukowych i badawczo rozwojowych, wspierających zrównoważony ekonomicznie i bezpieczny dla środowiska rozwój rybołówstwa morskiego. Misja ta realizowana jest się głównie w zakresie:

  • opracowywania opinii naukowych dla polskiej administracji rybackiej, Komisji Europejskiej i właściwych organizacji międzynarodowych,
  • prowadzenie i promowanie badań oraz prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk rybackich, biologicznych i interdyscyplinarnych środowiska morskiego,
  • prowadzenie i promowanie badań w zakresie technologii przetwórstwa, oceny wartości odżywczej w surowcach i produktach rybołówstwa oraz ekonomiki rybackiej,
  • kształtowanie świadomości społecznej na temat funkcjonowania i racjonalnego eksploatowania ekosystemu morskiego ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego zarządzania rybołówstwem morskim.

 

 

Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot, Poland

Napisz do nas:

kontakt@ecudo.pl

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia