Aktualności

Layer_109
Start Aktualności Konferencje Podsumowanie konferencji International Ocean Data Conference 2022

Podsumowanie konferencji International Ocean Data Conference 2022

Za nami jedna z największych konferencji jaką mieliśmy przyjemność organizować: International Ocean Data Conference 2022 – The Data We Need for the Ocean We Want, pod auspicjami IODE i UNESCO.

Konferencja trwała od 14 do 16 lutego br. a gospodarzem tegorocznej edycji został Instytut Oceanologii PAN. Wydarzenie to odbyło się w Hotelu Sheraton, a współorganizatorem i sponsorem został eCUDO.pl, którego liderem jest Instytut Oceanologii PAN.

Konferencję otworzyli:
Dr. Vladimir Ryabinin – IOC Executive Secretary
Mr Mariusz Lewicki – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Prof. Jan Marcin Węsławski – Dyrektor Instytutu Oceanologii PAN
Dr. Sergey Belov – IODE co-chair

Konferencję prowadził: Taco de Bruin (IODE co-chair)

Projekt eCUDO jest dofinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 2.2 Oś priorytetowa E-administracja o numerze POPC.02.03.01-00-0062/18-00.

 

W ramach konferencji mieliśmy  przyjemność wysłuchać ponad 80 prezentacji naukowców z całego świata, obejrzeć ponad 40 posterów oraz wziąć udział w wielu ciekawych panelach dyskusyjnych. Zarejestrowało się ponad 1000 osób z całego świata online, a blisko setka przyjechała osobiście. 

 

To jedna z najważniejszych i największych konferencji tego typu, z patronatem licznych organizacji, w tym Polskiej Akademii Nauk, Ministra Spraw Zagranicznych Pana Zbigniewa Raua z  Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Dyrektora Biura Ministra Pana Michała Wójcika z  Ministerstwa Klimatu i Środowiska i przewodniczącego Komitetu Badań Morza PAN dr hab. Waldemara Surosza, prof. UG z Komitetu Badań Morza Polskiej Akademii Nauk.

 

Najserdeczniejsze gratulacje i podziękowania dla wszystkich współorganizatorów IODC, w szczególności gościom z UNESCO - Intergovernmental Oceanographic Commission !

 

Specjalne podziękowania należą się Dyrektorowi Instytutu Oceanologii PAN – Janowi Marcinowi Węsławskiemu za umożliwienie organizacji konferencji, jak również Marcinowi Wichorowskiemu, który zainicjował i nadał całemu procesowi organizacyjno-wykonawczemu odpowiedni tor działań.

 

Jednak ta konferencja nie odbyła by się gdyby nie zespół, który pracował nad przygotowaniem, następnie nad przebiegiem tej konferencji. Tutaj podziękowania należą się całemu lokalnemu komitetowi organizacyjno-technicznemu, w którego skład wchodzili: Mirosława Ostrowska, Paulina Pakszys, Tomasz Jankowski, Joanna Potrykus, Tymon Zieliński, Monika Zabłocka, Joanna Stoń-Egiert, Tomasz Krawczyk, Tomasz Kijewski, Krzysztof Rutkowski, Witold Ptaszek, Marek Zwierz, Dominik Lis, Katarzyna Romancewicz, Aleksandra Koroza, Justyna Meler, Marlena Szeligowska, Emily Chen, Mariola Laskowska oraz wszystkim pozostałym, którzy wspomogli proces przygotowawczy.

 

 

Szczególne podziękowania należą się tutaj całej obsłudze Hotelu Sheraton, za stworzenie wyjątkowego miejsca na naszą konferencję i najlepszej obsługi.

 

 

Jednym z najważniejszych oczekiwanych rezultatów konferencji jest Deklaracja Sopocka. Dokument ten będzie zawierał rekomendacje dotyczące zarządzania danymi oceanograficznymi na poziomie lokalnym i globalnym, wspierające dalszy zrównoważony rozwój. Będzie to zestawienie najważniejszych działań, przyszłych obowiązków i roli poszczególnych organizacji.  Uważamy za niezwykle ważne, aby ta Deklaracja wyrażała wspólną opinię wszystkich zaangażowanych w działania związane z wykorzystania zasobów oceanicznych i ochrony obszarów morskich.

 

“We find it of paramount importance that This declaration is build on and supported by you as the community and that the declaration emphasizes your thoughts and recommendations gathered during the conference.” - Taco de Bruin (IODE)

 

 

Ominęło Was to wydarzenie? Sprawdź nagrania:

https://oceandataconference.org/ 

 

Zajrzyj przy okazji na www.ecudo.pl !       

 

Podejrzyj patronaty tutaj: 

MinisterstwoSprawZagranicznych.pdf

KomitetBadańMorza.pdf

MinisterstwoKlimatuiŚrodowiska.pdf

 

 

 

#IODC #MinisterstwoSprawZagranicznych #MinisterstwoKlimatuiŚrodowiska #KomitetBadańMorzaPolskiejAkademiiNauk #UNESCO - Intergovernmental Oceanographic Commission #iodeocean #unoceandecade #IODE #PolskaAkademiaNauk #Instytut Oceanologii PAN #UNOceanDecade #UniwersytetGdanski #AkademiaPomorska #UniwersytetSzczecinski #MorskiInstytutRybackiPIB #PaństwowyInstytutGeologicznyPIB #UniwersytetMorskiwGdyni

Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot, Poland

Napisz do nas:

kontakt@ecudo.pl

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia