Aktualności

Layer_109
Start Aktualności Publikacje Zgłoś swój artykuł do Frontiers

Zgłoś swój artykuł do Frontiers

Wiodący wydawca Open Access, Frontiers zaprasza do przesyłania publikacji powiazanych z tematem Morskie Obserwacje i Społeczeństwo: Ścieżki do Poprawy Zaangażowania Publicznego i PowiązaniaMmiędzy Nauką a Polityką

Lepsze zrozumienie społeczne znaczenia Oceanu oraz lepsze wykorzystanie danych oceanograficznych stanowią podstawę rozwoju i wdrażania zrównoważonego procesu podejmowania decyzji. Ma to również kluczowe znaczenie dla osiągnięcia uzgodnionych na całym świecie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju określonych w Agendzie ONZ 2030.

Wyzwaniem dla społeczności badawczych i innych sektorów społeczeństwa, w tym biznesu, przemysłu, organów regulacyjnych i menedżerów, jest opracowanie środków poprawy i zwiększenia wykorzystania informacji pochodzących z obserwacji oceanów, a także podniesienie globalnej znajomości oceanów i powiązań społecznych z oceanem.

Ten temat badawczy łączy obecne interdyscyplinarne myślenie na temat ścieżek potrzebnych do prowadzenia obserwacji oceanu i przekształcania ich w przydatne informacje dla interesariuszy i decydentów. Omawia również podejścia i narzędzia służące poprawie umiejętności społecznych w zakresie oceanów, mając na celu ogólną poprawę globalnej wartości oceanów i tego, co zapewnia społeczeństwu.

Termin przesyłania manuskryptów 26 września 2020

Link do ogłoszenia 

 

 

Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot, Poland

Napisz do nas:

kontakt@ecudo.pl

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia