Aktualności

Layer_109
Start Aktualności Konferencje VII posiedzenie Komitetu Sterującego eCUDO.pl

VII posiedzenie Komitetu Sterującego eCUDO.pl

30 września 2021 roku odbyło się VII posiedzenie Komitetu Sterującego eCUDO.pl w formie hybrydowej. W obradach uczestniczyli członkowie Komitetu Sterującego z instytucji partnerskich. Podczas obrad zostały omówione następujące zagadnienia:

1.         Zatwierdzony został protokół z poprzedniego spotkania.

2.         Kamienie milowe – omówione zostały wyniki ankiety i rezultatów prac Zespołu ds. rozwoju oprogramowania. Formalnie terminy kamieni milowych zostały osiągnięte, jednak wciąż pozostają do zrobienia poprawki techniczne.

3.         Przedłożono informacje o zmianach w zespole UMG realizującym projekt.

4.         Omówiono rezultaty prac Zespołu ds. merytorycznej oceny jakości danych: stan przygotowania danych i metadanych.

5.         Aktualizacja Rejestru Ryzyk, w którym głównym wnioskiem było przedłużenie terminu realizacji projektu ze względu na problemy napotykane w związku z pandemią COVID-19, bez gwarancji zwiększenia budżetu.

6.         Wskaźniki - stan realizacji u każdego z Partnerów - u wszystkich Partnerów projektu raportowany jest stan zero – jest to zgodne z logiką realizacji projektu, wartości te zaczną się zwiększać, gdy system zostanie uruchomimy i rozpocznie się transfer danych.

7.         Informacja o promocji projektu – wspomniano o aktywności partnerów na stronie projektu i zgłoszonych aktywnościach promujących projekt.

8.         Zaplanowano względny termin kolejnego spotkania Komitetu Sterującego projektu eCUDO.pl

9.         Zgłoszono kilka wolnych wniosków, m.in. dot. organizowania cyklu spotkań promocyjnych, spotkań szkoleniowych z interesariuszami.

Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot, Poland

Napisz do nas:

kontakt@ecudo.pl

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia