Aktualności

Layer_109
Start Aktualności Warsztaty Połowy w Oceanie Danych

Połowy w Oceanie Danych

Agenda ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju to globalna wizja, która zapewnia ramy dla działań niezbędnych do sprostania głównym wyzwaniom ludzkości, w tym zmianom klimatu (SDG-13) i ochrony oceanów oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich  (SDG-14). Ta międzynarodowa agenda jest osadzona w kontekście zagrożenia klimatycznego i globalnych zmian środowiskowych. Istnieje pilna potrzeba by dostarczać dane, informacje i wiedzę społeczeństwu, aby monitorować, rozumieć i łagodzić te zmiany, a także dać obywatelom możliwość zrozumienia, poczucia więzi by zmienić ich zachowania i przekształcić ich styl życia.

Dekada Oceanów ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju (2021-2030) to mechanizm między- i multidyscyplinarnych badań Oceanu, które dostarczają wiedzy pozwalającej na zwiększenie świadomości zmian i budowanie zdolności do efektywnej adaptacji do zmian.

Podczas panelu omówimy programy związane z klimatem / oceanami i ich elementy generujące wiedzę, które podzieliliśmy na trzy poziomy: globalny, regionalny i lokalny. Omówimy również poziom świadomości problemów związanych z oceanami i klimatem wśród globalnych obywateli / specjalistów / decydentów itp.

Za pośrednictwem panelu przedstawimy kontekst związany z poziomem dostępnej wiedzy o klimacie i oceanach, a także przykłady najlepszych praktyk w podejściu do klimatu i oceanów, aby dzielić się odpowiednio dostosowaną wiedzą.

 

Cele

Solidne naukowe zrozumienie procesów klimatycznych i oceanicznych, ich interakcji i obserwowanych szybkich zmian ma fundamentalne znaczenie dla wspierania zrównoważonego rozwoju. Badania klimatu i oceanów oraz wiedza uzyskana w związku z tym mają kluczowe znaczenie dla prognozowania skutków zmiany klimatu, które są następnie niezbędne do zaprojektowania odpowiednich działań łagodzących i dostosowawczych. Jednak nadal istnieje oczywista przepaść między badaniami a społeczeństwem, wynikająca z wielu różnych czynników.

Grupa międzynarodowych profesjonalistów podzieli się swoim doświadczeniem w powyższych obszarach globalnych problemów i omówi wnioski wyciągnięte z ich własnej perspektywy, a także przyszłe wyzwania.

Link do wydarzenia na Facebook

Publiczność

Zapraszamy wszystkich, profesjonalistów, decydentów, komunikatorów i opinię publiczną.

 

Zespół panelu

1. Tymon Zieliński (IO PAN) - moderator panelu.

2. Marcin Wichorowski (IO PAN).

3. Taco de Bruin (IODE).

4. Paweł Maczka (Storware).

5. Marta Gallas (Stowarzyszenie Miast i Gmin Morskich).

Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot, Poland

Napisz do nas:

kontakt@ecudo.pl

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia