Aktualności

Layer_109
Start Aktualności Konferencje Polish Scientific Institutions for Information Society under Decade of Ocean Science for Sustainable Development

Polish Scientific Institutions for Information Society under Decade of Ocean Science for Sustainable Development

Już wkrótce zapraszamy na wydarzenie Polish Scientific Institutions for Information Society under Decade of Ocean Science for Sustainable Development, które odbędzie się 21-22 kwietnia 2022 w Acadèmie Polonaise des Sciences Centre Scientifique à Paris w Paryżu. 

 

Zapraszamy do rejestracji pod linkiem: https://forms.gle/tyeGoH5PP9tz8YzC7

Sympozjum będzie dostepne pod linkiem:

 

Dzień pierwszy: https://www.youtube.com/watch?v=diOIFZniBSo

Dzień drugi: https://www.youtube.com/watch?v=q043KR9rUPc

 

Link bezpośrednio do platformy, dzień pierwszy: https://streamyard.com/tcsd6g9zkk 
Link bezpośrednio do platformy, dzień drugi:  https://streamyard.com/kg4ci3fwhq 

 

Program do pobrania: paris_ecudo_symposjum

 

 

Wydarzenie współfinansowane przez projekt: Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl No POPC.02.03.01-00-0062/18-00 realizowanyw ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa 2.2

 

 

PROGRAMME

 

Thursday

 

10:00 - 10:30   Opening ceremony  (Magdalena Sajdak, APS Centre Scientifique à Paris, Marcin Wichorowski, eCUDO.pl Project Consortium)

 

10:30 - 12:00   Session 1

 

eCUDO.pl – zasoby danych polskiego NODC / Oceanographic data and information system for Polish NODC initiative / Système de données et d’informations océanographiques pour l’initiative polonaise NODC
Marcin Wichorowski, Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences

 

Integracja zasobów Systemu SatBałtyk w eCUDO.pl / SatBałtyk System resources integrated in eCUDO.pl / Ressources du Système SatBałtyk intégrées dans eCUDO.pl
Mirosława Ostrowska, Joanna Stoń-Egiert, Institute of Oceanology of Polish Academy
of Sciences

 

Architektura oraz technologie wykorzystane podczas tworzenia systemu eCUDO.pl / Architecture and technologies used to create the eCUDO.pl system / Architecture et technologies utilisées pour créer le système eCUDO.pl
Michał Wójcik, Gdynia Maritime University

 

Pomiary geoficzyne dna morskiego udostępnione przez IM UMG w systemie eCUDO.pl / Seabed geophysical survey data shared by IM UMG in the eCUDO.pl system / Données géophysiques des fonds marins partagées par IM UMG dans le système eCUDO.pl
Sławomir Wosek, Iwona Szałucka, Gdynia Maritime University

 

12:00 - 14:00   Lunch Break

 

14:00 - 17:00   Session 2

 

eCUDO.pl - Zintegrowana baza danych zasobów morza MIR-PIB w aspekcie otwartego dostępu dla społeczeństwa cyfrowego i multidyscyplinarnej współpracy naukowej / eCUDOpl - Integrated database in terms of open access for digital society and multidisciplinary scientific cooperation: possible application on the example of NMFRI, Poland / eCUDOpl - Base de données intégrée en libre accès pour la société numérique et la coopération scientifique pluridisciplinaire: application possible sur l’exemple du NMFRI, Pologne
Karolina Jonko-Sobuś, Lena Szymanek, National Marine Fisheries Research Institute

 

System przetwarzania i udostępniania danych falowania wiatrowego Bałtyku w ramach projektu eCUDO.pl / The Baltic Sea wind wave data system within the eCUDO.pl project / Le système de données sur les vagues de vent en mer Baltique dans le cadre du projet eCUDO.pl
Witold Cieślikiewicz, Jordan Badur, Aleksandra Cupiał, Paweł Wegner, University of Gdansk

 

Cenatralna Baza Danych Geologicznych w zasobach eCUDO.pl dla społeczeństwa informacyjnego / Activities of the Central Geological Database for the maritime information society / Activités de la Base de données géologiques centrale pour la société de l’information maritime
Urszula Pączek, Wojciech Paciura, Polish Geological Institute

 

Bilans promieniowania Morza Bałtyckiego w bazie eCUDO.pl/ Baltic Sea radiation budget in the eCUDO.pl database / Bilan radiatif de la mer Baltique dans la base de données eCUDO.pl
Tomasz Zapadka, Damian Stoltmann, Pomeranian University in Słupsk

 

Dane biooptyczne Bałtyku w zasobach bazy eCUDO.pl / Bio-optical data of the Baltic Sea in the resources of the eCUDO.pl database / Données bio-optiques de la mer Baltique dans les ressources de la base de données eCUDO.pl
Dariusz Ficek, Damian Stoltmann, Pomeranian University in Słupsk

 

Dane satelitarne w systemie eCUDO.pl jako efektywne narzędzie do monitoringu środowiska morskiego - charakterystyka danych i możliwości ich wykorzystania / Satellite data in the eCUDO.pl database as an effective tool for monitoring of the marine environment - data characteristics and potential of use / Données satellitaires dans la base de données eCUDO.pl comme outil efficace de surveillance de l’environnement marin - caractéristiques des données et potentiel d’utilisation
Mirosław Darecki, Institute of Oceanology of PAS

 

 

FRIDAY


9:30 - 10:30   Session 3

 

Sięganie po informację. Analiza procesów klimatycznych na podstawie zasobów danych oceanograficznych eCUDO.pl / Gathering information. Insights on climate processes based on information from ocean databases on example of eCUDO.pl / La collecte d’informations. Analyse des processus climatiques basée sur les informations des bases de données océaniques d’eCUDO.pl
Paulina Pakszys, Institute of Oceanology of PAS

Zrównoważona przyszłość przez zrównoważoną naukę i edukację / Sustainable future through sustainable science and quality education / Un avenir durable grâce à une science durable et à une éducation de qualité
Tymon Zieliński, Institute of Oceanology of PAS; Stephane Henard, Nausicaa

 

Jak budujemy świadmość społeczną o roli oceanów w XXI w. / How we build awareness about seas and oceans in the 21st century / Comment sensibiliser aux mers et aux océans au 21e siècle
Izabela Kotyńska-Zielińska, Today We Have, Sopot, Poland; Iwona Gin, Nausicaa

 

10:30 - 11:30   Interaktywny Panel Dyskusyjny “Ocean of Changes” / Interactive Discussion Panel “Ocean of Changes” / Table ronde interactive
“Ocean of Changes”

 

11:30 - 12:00 Zakończenie Sympozjum / Closure / Clôture

 

 

Comité d’organisation:
Mirosława Ostrowska
Izabela Kotyńska-Zielińska
Marcin Wichorowski
Tymon Zieliński
Natalia Pstrąg

 

Partenaires

Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot, Poland

Napisz do nas:

kontakt@ecudo.pl

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia