Aktualności

Layer_109
Start Aktualności Nowinki naukowe Niejasna przyszłość Oceanu

Niejasna przyszłość Oceanu

Sieć troficzna Oceanu jest bardzo wrażliwa na wzrost stężenia CO2, ale zależności te są dużo bardziej złożone niż dotychczas sądzono. Takie wnioski wynikają z publikacji zespołu GEOMAR z Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel. Dane pozyskane z pięciu nowatorskich systemów eksperymentalnych, Mezokosmów, rozmieszczonych w różnych rejonach Oceanu, pozwoliły badać zjawisko biologicznej pompy węglowej w naturalnych warunkach. Analiza uzyskanych wyników wykazała, że proces sekwestracji węgla w warunkach zakwaszenia wody jest w ogromnym stopniu zależny od składu gatunków planktonowych w ekosystemie i w szerokim zakresie różni się w różnych regionach oceanicznych.

Wniosek ten pozwoli na zwiększenie złożoności modeli klimatycznych i poprawę realistyczności opisu interakcji między atmosferą i Oceanem oraz przewidywaniu dalszych zmian klimatu.

Taucher, J., T. Boxhammer, L.T. Bach, A. J. Paul, M. Schartau, P. Stange and U. Riebesell, 2020: Changing carbon-to-nitrogen ratios of organic-matter export under ocean acidification. Nat. Clim. Change, https://doi.org/10.1038/s41558-020-00915-5

Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot, Poland

Napisz do nas:

kontakt@ecudo.pl

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia