O projekcie

Layer_109

Partnerzy

Zobacz listę partnerów

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Lider projektu
http://www.iopan.pl
Layer_113

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk jest kontynuatorem działalności Stacji Morskiej utworzonej w 1953 r. w Sopocie przez Instytut Budownictwa Wodnego PAN. W 1956 r. została ona przekazana ówczesnemu Zakładowi Geofizyki Państwowej Akademii Nauk. W 1971 r. Zakład Geofizyki PAN zyskał rangę Instytutu Geofizyki Państwowej Akademii Nauk, a Stacja Morska stała się Zakładem Oceanologii IGF PAN. W wyniku dalszego rozwoju w dn. 1 stycznia 1976 r., uchwałą Prezydium PAN, Zakład Oceanologii PAN został wydzielony z Instytutu Geofizyki PAN i stał się samodzielnym Zakładem Oceanologii z siedzibą w Sopocie. Po spełnieniu wymogów formalnych, w 1983 r. Zakład przekształcił się w Instytut Oceanologii Państwowej Akademii Nauk.

 

Instytut jest prowadzony przez dyrektora Instytutu. Obecnym dyrektorem instytutu jest prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski. Instytut jest zorganizowany w dwa piony – pion naukowy oraz pion administracyjno-ekonomiczny, zajmujący się bieżącymi sprawami Instytutu oraz rozliczeniami projektów.

 

Instytut prowadzi także Studium Doktoranckie, bibliotekę oraz redakcję wydawnictw. Jednym z najważniejszych zasobów IO PAN jest statek badawczy S/Y Oceania, przez większą część roku prowadzący badania wodach Bałtyku i Morza północnego.

 

Misją Instytutu jest prowadzenie badań podstawowych środowiska morskiego oraz pogłębianie wiedzy na temat zjawisk i procesów w nim zachodzących. Instytut Oceanologii prowadzi badania Bałtyku oraz w obszarze Arktyki Europejskiej.

Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot, Poland

Napisz do nas:

kontakt@ecudo.pl