O projekcie

Layer_109

Cel główny

Layer_111

Zwiększenie dostępności i użyteczności danych oceanograficznych. 

 

Zarówno instytucje publiczne jak i komercyjne przedsiębiorstwa odczuwają potrzebę korzystania z rzetelnych danych dotyczących środowiska, w którym realizują swoje działania. Projekt eCUDO ma na celu uruchomienie potencjału danych oceanograficznych, jakie zbierane są podczas monitoringów oraz badań naukowych realizowanych przez partnerów projektu. Wyniki tych obserwacji skatalogowane są w przejrzystej i ogólnodostępnej bazie danych. Integracja i scentralizowanie tych danych zastąpią dotychczasowy system wymagający od klientów przeszukiwania odrębnych systemów informatycznych lub zamawiania zindywidualizowanych analiz eksperckich.

Cele szczegółowe

Zwiększenie zakresu cyfrowo udostępnionych zdigitalizowanych zasobów nauki z zakresu oceanologii.

Podniesienie jakości cyfrowo udostępnionych zdigitalizowanych zasobów nauki z zakresu oceanologii.

Zapewnienie możliwości korzystania z różnorodnych sposobów cyfrowego udostępniania zdigitalizowanych zasobów nauki z zakresu oceanologii.

Zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania cyfrowo udostępnionych zdigitalizowanych zasobów nauki z zakresu oceanologii.

Zapewnienie interoperacyjności oraz otwartego dostępu do cyfrowo udostępnianych zdigitalizowanych zasobów nauki z zakresu oceanologii.

Wzrost kompetencji osób zaangażowanych zarówno w cyfrowe udostępnianie, jak i ponowne wykorzystanie zasobów nauki z zakresu oceanologii.

Realizacja celów nadrzędnych prowadzi do korzyści długofalowych:

  • budowanie polskiej gospodarki opartej na wiedzy,
  • budowanie społeczeństwa informacyjnego w Polsce,
  • eksploatacja Bałtyku przy zachowaniu jego jednoczesnej ochrony,
  • sprawne zarządzanie zasobami Bałtyku,
  • skuteczne wywiązywanie się ze zobowiązań dotyczących monitoringu Bałtyku,
  • umożliwienie przygotowania szeregu projektów, w tym B+R, bez konieczności zakupu danych dotyczących Bałtyku, co pozwoli skupić się na pomysłach innowacyjnego ich wykorzystania dla polskiej nauki, gospodarki i społeczeństwa,
  • rozwój gospodarki, konkurencyjności, rynku pracy i innowacyjności, umożliwiony poprzez szybki dostęp do informacji, pozwalający na realizację różnego rodzaju działań i inwestycji w strefie brzegowej oraz na obszarach morskich.

Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot, Poland

Napisz do nas:

kontakt@ecudo.pl