O projekcie

Layer_109

O projekcie

Konsorcjum partnerów Projektu to jednostki badawcze, instytuty naukowe i uczelnie wyższe, które w swojej działalności naukowej zgłębiają obszar wiedzy dotyczącej mórz i oceanów.

Będąc dysponentami ogromnej liczby danych, pragniemy uczynić je dostępnymi dla szerokiej rzeszy zainteresowanych, zarówno badaczy, jak i sektora przemysłowego, ale także obywateli. W tym celu prezentujemy przygotowaną przez nas bazę danych obejmującą jak najszersze spektrum informacji na temat środowiska Bałtyku i innych obszarów morskich. Liczymy na to że ta baza danych, wraz z dedykowanymi narzędziami eksploracji, przysłuży się zarówno rozwojowi świadomości przyrodniczej, gospodarki jak i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich.

shutterstock_376700200

Komitet sterujący

Przewodnicząca i członek Komitetu Sterującego

dr hab. inż. Mirosława Ostrowska

Instytut Oceanologii

Polskiej Akademii Nauk

ostra@iopan.pl

Członkowie Komitetu Sterującego

dr hab. Mirosław Darecki

Instytut Oceanologii 

Polskiej Akademii Nauk

darecki@iopan.pl

mgr inż. Michał Wójcik

Instytut Morski

Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Michal.Wojcik@im.gda.pl

mgr Iwona Szałucka

Instytut Morski

Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Iwona.Szalucka@im.gda.pl

dr Adam Woźniczka

Morski Instytut Rybacki -

Państwowy Instytut Badawczy

awozniczka@mir.gdynia.pl

dr Urszula Pączek

Państwowy Instytut Geologiczny -

Państwowy Instytut Badawczy

upac@pgi.gov.pl

mgr Wojciech Paciura

Państwowy Instytut Geologiczny -

Państwowy Instytut Badawczy

wpac@pgi.gov.pl

prof. dr hab. Adam Krężel

Uniwersytet Gdański

oceak@ug.edu.pl

dr hab. Witold Cieślikiewicz, prof.UG

Uniwersytet Gdański

witold.cieslikiewicz@ug.edu.pl

dr Andrzej Giza

Uniwersytet Szczeciński

andrzej.giza@usz.edu.pl

dr hab. Dariusz Ficek

Akademia Pomorska w Słupsku

ficek@apsl.edu.pl

dr Tomasz Zapadka

Akademia Pomorska w Słupsku

tomasz.zapadka@apsl.edu.pl

Zespół projektowy

Kierownik projektu

mgr inż. Marcin Wichorowski

Instytut Oceanologii 

Polskiej Akademii Nauk

wichor@iopan.pl

Kierownik Zespołu ds. merytorycznej oceny jakości danych

dr Marek Zwierz

Instytut Oceanologii 

Polskiej Akademii Nauk

mzwierz@iopan.pl

Kierownik zespołu ds. rozwoju oprogramowania

mgr inż. Michał Wójcik

Instytut Morski

Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Michal.Wojcik@im.gda.pl

Główny konsultant i doradca merytoryczny

Prof. Jerzy Dera

Instytut Oceanologii 

Polskiej Akademii Nauk

dera@iopan.pl

Sekretarz naukowy

dr Joanna Potrykus

Instytut Oceanologii 

Polskiej Akademii Nauk

potrykus@iopan.pl

Oficer finansowy

mgr Justyna Lipska

Instytut Oceanologii 

Polskiej Akademii Nauk

jlipska@iopan.pl

Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot, Poland

Napisz do nas:

kontakt@ecudo.pl